Podjela štapova za ribolov

Odabir štapa za ribolov temeljen je prvenstveno na tehnici ribolova kojom se želimo baviti ili već možda bavimo. U nastavku se nalazi nekoliko najčešćih tehnika i kratki opisi ribolovnih štapova prema tehnici ribolova.

Šaranski štapovi

Šaranski štapovi ne love samo šarane kako im ime govori. Nerijetko se ribolovcima na šaranski štap i mamac na dnu zalete som, štuka, deverika itd., ali u svijetu ribolova postoje ribolovci koji se izjašnjavaju isključivo kao šaranaši pa otuda i naziv šaranski štapovi.

Spod štapovi

Spod štapovi koriste se u kombinaciji sa šaranskim štapovima. Nakon što se mamci(boile) na lovnim štapovima plasiraju na željeno mjesto, prihranjivanje te lokacije obavlja se koristeći spod štap i rolu uparenu sa nekom od raketa za hranjenje. Osim za bacanje hrane na hranilište, spod štapovi mogu poslužiti i kao lovni štapovi.

Spin štapovi

Spin štapovi su najčešće lakši i kraći od šaranskih štapova. Koriste se za ribolov grabežljivica bilo na moru ili na kopnu. Također njima se love i klenovi, boleni, smuđevi i slične riječne ribe. Spin štapove najbolje je upariti sa spin rolama i na njih namotati kvalitetnu upredenicu.

Feeder štapovi

Feeder štapovi najčešće se koriste za ribolov na rijekama. Odabir štapa potrebno je prilagoditi brzini i dubini rijeke, kao i veličini ribe koju ciljamo. Srećom, feeder štapovi dolaze sa nekoliko rezervnih vrhova koji su različitih akcija.

Somovski štapovi

Somovski štapovi namjenjeni su ribolovu na krupne i živahne ribe poput somova. Čak i kao početnik, vrlo jednostavno možete prepoznati somovske štapove jer su na oko deblji i robusniji od klasičnih spin štapova. Proizvode se s ciljem da podnesu i najteža opterećenja, a pritom pruže fantastičan dril.

Direktaši

Štapovi direktaši danas su jeftini i lako dostupni te ne zahtjevaju neke posebne vještine od korisnika kao ni veliku količinu opreme. Na njih se ne montira rola kao na spomenute štapove iznad, već samo nekoliko metara monofila ili najlona, malo olova, plovak i udica. Najčešće se koriste direktaši duljine oko 5 metara.

Osnovne karakteristike ribolovnih štapova

Ribolovne štapove definiraju karakteristike kao što su duljina, težina, materijal izrade, promjer vodilica, akcija štapa, sjedište role itd. ako govorimo o šaranskim štapovima. Kod feeder štapova potrebno je obratiti pažnju osim na duljinu i težinu i na broj dijelova od kojih se štap sastoji, broj vrhova koji dolaze u kompletu, težinu bacanja i sl. Najvažnije karakteristike spin štapova su duljina i preporučena težina varalica koje se mogu koristiti, ali također bitna je i akcija, materijal od kojeg je štap napravljen itd.

Proizvođači ribolovnih štapova

Neki od izdvojenih proizvođača ribolovnih štapova iz naše ponude su Shimano, Daiwa, Prologic, Savage Gear, DAM, Okuma, Mivardi itd.

Štapovi za ribolov šarana

Šaranski štapovi danas se primarno prouzvode za ribolov šarana koji je globalno zastupljen i popularan.

U današnjim modernim ribolovnim kampanjama najčešće se lovi na 2 ili 3 šaranska štapa tj. kompleta. Jednim kompletom možemo smatrati štap, šaransku rolu, najlon ili upredenicu te predvez sa sistemom.

Prilikom odabira šaranskog štapa za ribolov potrebno je obratiti pažnju na nekoliko stvari.

Prvenstveno su to duljina i jačina štapa. Najčešće korištene duljine su 3,60m za ribolov na nešto kraćim udaljenostima te 3,90m koji se najčešće koriste za ribolov na daljinama većina od 100 metara. Kada pričamo o jačini štapova obično se koriste štapovi od 3 do 3,5 libre jačine.

Osim toga, pažnju treba obratiti i na kvalitetu vodilica na štapu, duljinu blanka, materijal od kojega je štap izrađen, akciju štapa itd.

Šaranski štapovi koje možete pronaći kod nas u ponudi su poznatih svjetskih proizvođača kao što su Prologic, Fox, Shimano, Daiwa, DAM, Mivardi i drugi.

Što je spod štap?

Spod štapovi jedan su od najvažnijih dijelova ribolovne opreme svakog šaranaša. Možemo ih nazvati i radnim štapovima.

Svrha spod štapova je precizno i lako plasiranje prihrane na mjesto na kojem se nalaze lovni sistemi tj.na hranilište koje smo si odredili dolaskom na vodu.

Kako bi sastavili cijeli spod komplet, spod štap potrebno je upariti sa spod rolom, a na nju namotati kvalitetnu upredenicu. Osim toga, potrebno je nabaviti kvalitetnu raketu koja se veže na dno sistema, puni hranom te plasira na hranilište.

Glavne dvije karakteristike spod štapova su duljina i snaga. Najčešće se koriste štapovi 3,60m ili 3,90m duljine te snage 4-6 libri. Odabir spod štapa ovisi o daljinama na kojima planiramo loviti pa je tako za lov na daljinama do 100m dovoljan i štap 3,60m i npr. 5 libri. Za daljine preko 100m, većina kupaca uglavnom bira dulje i jače štapove.

Osim toga, prilikom kupovine spod štapa potrebno je obratiti pažnju i na materijal od kojega je štap izrađen, kakvo sjedište role ima, kvalitetu i promjer vodilica te na samu težinu štapa.

Štapovi za feeder ribolov

Feeder štapovi namijenjeni su najčešće ribolovu na rijekama, ali mogu se koristiti i za ribolov na stajaćicama pa čak i moru.

Feeder štapovi pogodni su za kraće i brze ribolove i velika im je prednost što njihov transport do mjesta ribolova najčešće ne predstavlja problem.

Karakteriziraju ih osjetljiva vršna akcija, jaka kičma te mogućnost bacanja velikih težina. Osim toga većina feeder štapova dolazi s rezervnim vrhovima različitih akcija.

Najčešće su duljina od 3,60m pa do 4,20m te težine bacanja od 5 pa sve do preko 300 grama.

Neki od proizvođača feeder štapova koje imamo u ponudi su Dome Gabor, Daiwa, Ron Thompson, Prologic, Mivardi itd.

Štapovi za spin ribolov

Spin štapovi primarno se proizvode za ribolov grabežljive ribe kao što su štuka, bass, smuđ, som, pastrva itd.

Kod spin ribolova od iznimne je važnosti prilagoditi štap ciljanoj ribi i terenu na kojem se lovi.

Osnovne karakteristike spin štapova na koje treba obratiti pozornost su duljina štapa, preporučena težina bacanja te akcija.

Sukladno tome, ako lovimo iz čamca, kraći štapovi će nam biti korisniji i lakše je manevrirati njima na malom prostoru, a ako lovimo s obale štapovi od 2,40m - 3,00m se čine idealnima.

Ako lovimo na terenima s puno prepreka, lopoča, granja i sl. dobro je odabrati jače štapove i upariti ih s upredenicom ne tanjom od 0,18 mm kako bi imali što manje trganja i gubitaka varalica.

Preporučena težina bacanja zapravo određuje koliko tešku varalicu možemo bacati tim štapom bez da počne gubiti na svojim svojstvima.

U ponudi se mogu pronaći spin štapovi težine bacanja od 0,5g pa do preko 100g. Ako govorimo o spin ribolovu na moru onda su težine i znatno veće.

Spin štap je potrebno upariti sa spin rolom te na nju namotati upredenicu. Na kraj sistema veže se ili kvači varalica.

Zbog gore navedenih karakteristika, ribolovci koji se bave spin tehnikom ribolova nerijetko imaju i preko pet spin štapova kako bi mogli pokriti što više uvjeta u kojima se nađu.

Od istaknutih proizvođača spin štapova u našoj trgovini možete pronaći Savage Gear, Daiwa, Shimano, DAM, Okuma, Mivardi itd.

Direktaši

Štapovi direktaši u narodu su poznatiji i pod nazivom „pecalica“. Direktaši su danas jeftini i lako dostupni, a od ribolovca ne zahtjevaju posebne vještine niti veliku količinu ribolovnog pribora i opreme.

Unatoč tome, direktaši mogu pružiti veliko zadovoljstvo u ribolovu čak i srednje teške ribe.

Duljina direktaša određuje njegovu primjenu, a najčešće se izrađuju u duljinama od 1m pa sve do 10ak metara.

Za lov sitne ribe blizu obale najčešće se koriste direktaši duljune do četiri metra. Ujedno su oni najbolji izbor za totalne početnike u ribolovu i djecu.

Iskusniji ribolovci najčešće koriste direktaše duljine 5-7 metara jer se njima relativno jednostavno barata, a opet mogu privući do obale i veću ribu.

Za sistem ribolova s direktašem potreban vam je samo štap, kvalitetan najlon, plovak i udica. Dakle, nema role. Upravo je to možda i najveća mana direktaša što se njima ne mogu dosegnuti daljine veće od dvostruke duljine štapa umanjene za dubinu na kojoj se lovi.

Somovski štapovi

Prilikom ribolova soma, osim iskustva i znanja, potreban vam je kvalitetan i jak samovski štap sa odgovarajućom opremom koja je namijenjena ribolovu ovako snažnog grabežljivca.

Soma možemo loviti na dnu ili klasično spinerski varalicama.

Ako ga lovimo na dnu, preporuka je odabrati štap duljine 3,00-3,90m i težine bacanja od 100-300g. Po pitanju akcije somovskog štapa dobro je izabrati štap s paraboličnom akcijom – što znači da se pod opterećenjem savija cijeli štap.

Ako soma želimo loviti varalicama, također je potreban izdržljiv somovski štap, ali nešto manje težine bacanja. Naši kupci najčešće biraju štapove za varaličarenje soma duljina 2,40m – 3,00m i težine bacanja 40-180 grama jer je to najčešća težina standardnih somovskih varalica.

Od proizvođača štapova za soma možemo istaknuti Mad Cat, Ukuma i Shimano.