Spod rola - najbolji prijatelj svakog šaranaša

Spod role dizajnirane su posebno za velika opterećenja jer u pravilu u jednom prosječnom šaranskom ribolovu one odrađuju najveći dio posla.

Služe kako bi u kombinaciji sa spod štapom mogli plasirati hranu na hranilište i tako pozicionirati ribu na željeno mjesto.

Prilikom kupovine spod role potrebno je gledati da je rola robusna i da ima špulu dizajniranu za daleke izbačaje. Osim toga za bacanje velikih i teških raketa, PVA vrećica i sl. važno je da spod rola ima jaku kočnicu.

Također, preporuka je birati spod role koje su lakše i imaju brži prijenos kako bi se ubrzalo namotavanje najlona/upredenice.